Sootkanalen

Vi skal til den søndre delen av Hedmark fylke, men vi skal faktisk innom både Akershus og en sveip innom Sverige blir det også. Soot-kanalen er en kanal som ligger i Eidskog kommune, men dette kommer jeg mer tilbake til ganske så snart.

Jeg har selv besøkt denne kanalen mange ganger, og det er et gammelt og imponerende byggverk som man treffer på. Men området som Sootkanalen ligger i, har mange flotte naturperler – ikke minst Mangen skogen med alle sine flotte innsjøer og vassdrag. Hele dette området er et eldorado for friluft, og ikke minst om du liker å padle kano eller kajakk – så er mulighetene nesten ubegrenset.

Frakt av tømmer

Da Sootkanalen ble bygget i perioden 1847-1849, var det ikke mindre enn 600 mann i arbeid med anlegget. Behovet var konkret å få fraktet tømmer fra Eidskog til Høland, men også fra Mangen vassdraget og over i Haldenvassdraget. Som vi forstår var det viktig å få bygget kanalen, som ble en stor fremgang for tømmerdriften i distriktet.

Norges eldste sluseanlegg

Deler av kanalen har faktisk landets eldste sluseanlegg, som ligger i den nedre delen av anlegget – med elva Skjølåa og sjøene Mortsjølungen og Skjervangen i hver sin ende. Videre ble tømmeret i sin tid, fraktet i tømmerenner og med jernbane som hadde navnet Grasmobanen. Trekkraften på denne jernbanen var hester, men den var ikke mer enn på noen hunder meter lang.Fra Grasmoen og ned til innsjøen Setten, var det tømmerrenner som tok seg av transporten. Elva som går ned til Setten har navnet Hverselva, og man kan den dag i dag se deler av den gamle tømmerrenna ned til Setten.

Engebret Soot

Dette var mannen som ledet arbeidet med å bygge kanalen, derfor fikk den også navnet Soot som opprinnelig stammer fra en liten grend på Mangen skogen. Stillingen som Engebret Soot hadde, var fløtningsinspektør i Haldenvassdraget. Han var en dyktig mann, som også stod bak andre kanalanlegg for Haldenvassdraget opp gjennom årene.

16 sluser i Sootkanalen

16 sluser i Sootkanalen

Når kanalen ble åpnet 20.juli 1849, hadde den 15 sluser på sine 1,5 kilometer lange ferd. Men etter hvert ble det bygget en siste sluse, slik at totalen da ble 16 sluser. Slusene er bygget opp av store steinblokker, som man hentet ut av elva. Rosentorv ble benyttet for å tette slusene, og ble kledt innvendig med bord.Siste året kanalen var i drift var i 1932, men den dag i dag kan man se slusene og mange av dem er svært godt restaurert. 1920 var toppåret for Sootkanalen, da gikk det nesten 223 000 tømmerstokker gjennom anlegget.

Egen marsj

Hver sommer arrangeres Sootkanal-marsjen, som jeg selv har gått en rekke ganger. Det er en flott opplevelse med start på Eidskogen ved kanalens start, og målgang nede ved den flotte sjøen Setten. Du har da gått tilnærmet samme trasé, som tømmeret i sin tid ble fløtet gjennom et vakkert skogsterreng.Underveis er det poster som har spørsmål knyttet til både fauna og ikke minst Sootkanalen sin historie. Turen er absolutt å anbefale for både store og små.