Om Bølgeblikk

Bølgeblikk arkitekter skaper gode rom for mennesker. Med nærmere 40 års erfaring har vi etablert oss som en av Norges ledende aktører innen arkitektur for helse- og utdanningssektoren.

Bølgeblikk Arkitekter AS eies av Terje W Aaneland, Nils Petter Haugland og Sverre Skarpaas og holder til ved Bislett i Oslo. Vi teller over 30 engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi har en stor spennvidde fra seniorarkitekter til juniorarkitekter, med utfyllende kompetanse som danner arkitektteam tilpasset et hvert oppdrag.

Våre medarbeidere

Terje Wilhelm Aaneland
Daglig leder/Partner/Siv. ark MNAL
Nils Petter Haugland
Partner/Siv. ark. MNAL
Sverre Skarpaas
Partner og styreformann/Siv. ark. MNAL
Jeanette Olsen
Kontorleder
Heidi Våge Bogerud
Sivilarkitekt MNAL / Tillitsvalgt
Bartek Milewski
Master Science&Arch
Samira Makoudi
Master i arkitektur
Marcel Halvorsen Bjerknes
Master i arkitektur
Ajla Jakirovic
Master i Arkitektur
Anna Maria Bielec
Sivilarkitekt MNAL
Camilla G Heggli
Siv.ingeniør og arkitekt
Christian O’Riordan Larsen
Master i arkitektur MNAL
Elisabeth Saatvedt
Master i Arkitektur
Graham Mark Bennett
Arkitekt M.Arch
Julia Gaczek
Master i arkitektur
Kaja Dahl
Arkitekt M.Arch
Krzysztof Edmund Rutkowski
Sivilarkitekt
Liv Benedicte Brekke
Arkitekt M.Arch / Medie- og kommunikasjon
Maria Flores Adamsen
Master i Arkitektur
Ove Kristian Jødal
Sivilarkitekt
Pål Andreas Løyning
Master i Arkitektur
Ruxandra Stroe
Sivilarkitekt
Tone Overå
Master i arkitektur MNAL
Hannah Knudsen
Arkitekt MNAL
Esten Nygaard
Sivilarkitekt MNAL
Andreas Brekke
Praktikant 3D illustratør / teknisk tegner
May Yee Low
BIM- Manager
Kathrine Thoen
Arkitekt MsAAD
Ragnhild Havåg
Arkitekt MNAL
Doffen
Hund
Vår erfaring viser at god samhandling mellom alle involverte parter gir de beste resultatene og et anlegg i tråd med ønsker og behov.

Bølgeblikk har lang erfaring og spisskompetanse innen psykisk helsevern, sykehus og helsebygg. Vi har bred erfaring på skoler, idrettsbygg, transformasjon, rehabilitering og restaurering. Bølgeblikks oppgaver omfatter alle faser, fra utredninger til ferdigstillelse. Vi har som mål å skape bygg som er rike på opplevelser, og arbeider med rasjonelle, effektive og oversiktlige strukturer. Våre arkitekter leverer prosjekter på et høyt faglig nivå med vekt på nytenkning og kvalitet. Gjennomføringen av komplekse prosjekter krever oversikt, kunnskap og evne til samarbeid. Vi er opptatt av å legge til rette for god dialog med byggherre, brukere og konsulenter.

Bølgeblikk har fokus på bærekraft som en del av vår designfilosofi. Vi jobber med bærekraftig arkitektur, design og utvikling og må være bevisste i vårt arbeid, ettersom vi påvirker livene til dagens og fremtidens generasjoner. Vi skaper gode rom for mennesker til å leve i harmoni med det økosystemet vi bor i. Vi har et ansvar i å operere ansvarlig innenfor bærekraftige grenser på kloden vår når vi skaper miljøer som inspirerer og engasjerer.

 • ADRESSE
  Rosenborggata 19A, 0356 Oslo
 • TELEFON
  459 66 960
 • E-POST
  post@bolgeblikk.no
 • ORG.NR
  939 97 5012

Bærekraft og miljø

Ca. 40% av samfunnets klimagassutslipp er knyttet til bygningssektoren. Det betyr at bygningsdesign og planlegging av byer er en stor del av nøkkelen for å oppnå en bærekraftig fremtid. Hos Bølgeblikk vet vi at som arkitekter bærer vi et stort ansvar i arbeidet mot klimakrisen. Derfor jobber vi med bærekraft som utgangspunkt i alle prosjektene våre. Vi mener at miljøhensyn må implementeres fra starten av designprosessen. Dette gjør vi blant annet ved å analysere tomt, kontekst, plassering av bygget, himmelretning og form.

Bølgeblikk er miljøfyrtårnsertifisert. Du kan lese vår årlige klima- og miljørapport her.

Bølgeblikk er miljøfyrtårnsertifisert

For at et bygg skal kunne betegnes som miljøvennlig mener vi holdbarhet er viktig- et bygg skal kunne stå i mange tiår, helst århundrer. For å kunne oppnå dette er planløsning, estetikk og materialvalg avgjørende. Bygget bør være noe fremtidens samfunn vil ta vare på. Vi mener vi oppnår dette ved å tegne bygg som er tilpasset sin historiske og naturlige kontekst, med arealeffektive og fleksible planløsninger. Arkitektene hos oss holder seg dessuten oppdatert på de store fremskrittene som gjøres innen miljøvennlige materialer, konstruksjoner og teknologi.