Bjerkreim Omsorgssenter

Bølgeblikk vant konkurransen om Bjerkreim Helsetun i 2021 som er et flott helsehus i kommunen som ligger nord for Egersund. Det nye helsetunet på Bjerkreim er plassert langs Skjævelandsvegen og vil erstatte dagens omsorgssenter. Tomten er ubebygd og brukes i dag til dyrket mark. Tettstedet Vikeså er av landlig karakter med dyrka mark, løv- og barskog, fjellformasjoner og eneboliger med saltak. Plasseringen av bygningsmassene er nøye vurdert slik at det skapes gode og definerte uterom. Volumet er kompakt og formet slik at det frigjøres plass til sydvendt sansehage.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Bjerkreim kommune
 • Bruttoareal
  7 600 m2
 • Prosjektkostnad
  Ca 350 MNOK
 • Ferdigstilt
  2024

Hovedbygget er delt i to fløyer. Fløyene er bundet sammen med et mellombygg med glassfasader. I mellombygget er hovedinngangen, og her finner man også foajé med resepsjon og kafé. Dette er knutepunktet i helsetunet med forbindelse videre til dagsenter og service, eller videre opp via trapp eller heis til sykeshjemsavdelinger, seremoni og administrasjon. Fra mellombygget kan man gå ut på terreng i plan 2. Fløyene er knyttet sammen med en servicekorridor, primært for ansatte, i bakkant på plan 1.

Det er en fryd å få være arkitekt på en tomt med slike omgivelser som naturen gir.

I vest ligger sykehjem på plan 2 og 3, og dagsenter og psykisk helsetjeneste. Dagsenter og psykisk helsetjeneste har egne adskilte innganger. I øst ligger treningsarealer, seremonirom, administrasjon, kjøkken, varelevering og vaskeri.

Sykehjemmet er organisert i 2 avdelinger fordelt på 38 beboerrom og 8 omsorgsboliger. En for demens på plan 2 med utgang til sansehage på terreng, og en for somatisk syke på plan 3. Avdelingene er delt i to bogrupper. Det er ni beboerrom i demensavdelingens bogrupper, mens det er ti beboerrom i bogruppene i avdeling for somatisk syke. Hver bogruppe har to felles oppholdsrom, kjøkken med spiseareal og stue.

Hovedbygget er planlagt med bærende konstruksjoner i massivtre i plan 2 og 3, og stål og betong i sokkeletasjen. Omsorgsboligene er planlagt bygd som stenderveksbygg. Fasadematerialer er tenkt hovedsakelig som skifer- og trekledning og glass. Interiøret utformes av Kubik interiørarkitekter og har designet et rasjonelt og hjemmekoselig interiør med en behagelig fargepalett og varme materialer som også er valgt mht robusthet og hygiene.