BUPA Stavanger

Prosjektet ble vunnet i en designkonkurranse. Anleggets fellesfunksjoner og poliklinisk virksomhet er plassert i et sentralt plassert kombinertbygg på utbyggingsområdets søndre del. Som en fugl favner kombinertbygget sine «vinger» over tilliggende en- etasjers bygningsvolumer som huser henholdsvis BPAs dag-døgnposter med tilhørende familieleiligheter i vest og UPAs sengeposter i øst. Den bølgende fasaden i glass samler de tre bygningskroppene sammen og skaper en spenning i arkitekturen.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Helse Stavanger HF
 • Bruttoareal
  7 000 m2
 • Prosjektkostnad
  250 MNOK
 • Ferdigstilt
  2014

Separate akutt og behandlingsposter for barne- og ungdomspsykiatri er utformet i nær tilknytning til arealer for avdelingsledelse og fagpersonell.  Fra sengepostene er det kort avstand til et sentralt plassert kombinert bygg for en samlokalisert poliklinisk virksomhet.

En familiepost med leiligheter er plassert som egen enhet i tilknytting til den barnepsykiatriske sengeavdelingen mens familiepostens poliklinikk er samlokalisert med øvrige poliklinikker i kombinertbygget.

Et skoleanlegg, Møllehagen skole, for barn fra BPA og UPA er utformet som en selvstendig enhet innen enkel gangdistanse fra dag og døgnpostene. Skolen utgikk senere i prosessen.

– Barne- og ungdomspsykiatrien ble vunnet i en designkonkurranse. Vårt vinnerutkast er nærmest identisk det ferdige bygget som står der i dag. Sikkerheten i slike psykiatriprosjekter er høyt prioritert og har klart å implementere dette i byggets form og struktur.