Gartnerhagen Omsorgsboliger

Oppdraget startet som en større tomte- volum- og mulighetsstudie for omsorgsboliger, bofellesskap og bokollektiv for Lillehammer kommune. Det ble til slutt vedtatt å bygge omsorgsboliger i Fåberggata 152 og samtidig koble nybygget sammen med eksisterende sykehjem, Gartnerhagen bo- og servicesenter, med en halvklimatisert limtrebro. De nye omsorgsboligene ble utført i massivtre, passivhus og «grønt tak». Fasadene er kledd med sent voksende gran som krever minimalt med vedlikehold.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Lillehammer kommune
 • Bruttoareal
  6 200 m2
 • Prosjektkostnad
  115 MNOK
 • Ferdigstilt
  2018

Bygget består av 47 omsorgsleiligheter på 56 kvadratmeter. Alle leilighetene er tilnærmet like og defineres som heldøgns omsorgsboliger. Også et tilbygg til kommunens naboeiendom i Gartnerhagen 1 har vært en del av prosjektet. Tilbygget består av en kafe, og i dette bygget har et storkjøkken blitt bygd om. Det er også bygd en innebygd gangbru i limtre for å knytte nytt og eksisterende sammen. Gartnerhagen 6 har blitt et viktig referanseprosjekt for kommunen som har fått mange besøk fra andre kommuner.

Prosjektet ble gjennomført med et spesielt godt samarbeid med totalentreprenør, byggherre, brukere og prosjekteringsgruppen.

– Det har vært et gjensidig godt samarbeid og alle involverte i prosjektet har gjort en god jobb på det som har vært en svært god byggeplass. Vi har også opplevd stor interesse for prosjektet Også internt er det mange som er nysgjerrige på våre erfaringer i dette massivtreprosjektet, sier prosjektleder hos totalentreprenøren.