Gullhaug barnehage

marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Bærum kommune
 • Bruttoareal
  1200 m2
 • Prosjektkostnad
  40 MNOK
 • Ferdigstilt
  2022

På vegne av tiltakshaver Bærum kommune Eiendom utarbeidet Bølgeblikk arkitekter ny planløsning og rammesøknad i forbindelse med rehabilitering av Gullhaug barnehage.

Barnehagen har nå blitt totalrehabilitert innenfor dagens konstruksjoner og er dimensjonert for 41 små barn, 1-3 år, og 62 store barn 4-6 år. Antall ansatte beregnes til ca. 30 personer.

Barnehagen ble revet innvendig for å få plass til ny planløsning. I denne forbindelse ble det satt inn nye vinduer og dører. Vegger og yttertak ble etterisolert og tekniske anlegg vil ble oppgradert slik at de tilfredsstiller Tek 17.

 

Som en del av den nye planløsningen har barnehagen fått nye sosiale soner av ulik størrelse og utforming. Disse legger til rette for ulik lek og læring.

Videre har lagring og praktiske løsninger vært viktig i utformingen av den nye planløsningen. Lagring for barna er designet slik at barna kan ta den i bruk både til lagring og lek. Garderobene er oppgradert og andre praktiske tiltak er utført slik at den daglige driften skal være så enkel som mulig.

 

Barnehagen har fått nytt letak for utesoving og ny utebod i underetasjen.