Ila sikkerhetspsykiatri

marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Sykehusbygg
 • Bruttoareal
  14.800 m2
 • Prosjektkostnad
  1,4 milliarder kroner
 • Ferdigstilt
  2026

Ny sikkerhetspsykiatri skal bestå av Regional sikkerhetsavdeling RSA (32 senger), Lokal sikkerhetsavdeling LSA (20 senger), PUA (12 senger) og Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels -og rettspsykiatri (KPS).

Forprosjektrapporten ble behandlet i Oslo universitetssykehus sitt styremøte 25. mai 2023 og Helse Sør Øst RHF ga grønt lys for gjennomføring av bygging i sitt styremøte 21. juni. Bygget skal stå ferdig i 2026.

Ny sikkerhetspsykiatri på Ila skal stå klart i 2025 og være i full drift i 2026. Pasientene i sikkerhetspsykiatrien har alvorlige psykiske lidelser, lange behandlingsforløp og begrenset frihet. Det stilles derfor høye krav til at bygg og omgivelser fremmer helse.

- Vi er veldig fornøyde med resultatet som arkitektene har tegnet i samarbeid med representanter fra alle som skal bruke bygget.

Camilla Aanestad, programleder for Ny sikkerhetspsykiatri, Oslo universitetssykehus.

Pasientene i sikkerhetspsykiatrien har alvorlige psykiske lidelser, lange behandlingsforløp og begrenset frihet. Derfor stilles det høye krav til at bygg og omgivelser fremmer helse. ​

Behovet for nytt bygg er opprinnelig utløst av bygningsmessige forhold og dårlig funksjonalitet ved eksisterende bygningsmasse for regional sikkerhetsavdeling på Dikemark.

Det nye og moderne bygget med samling av flere enheter og fagmiljøer innen sikkerhetspsykiatri blir et etterlengtet løft for både pasienter, pårørende og ansatte. Plasseringen på Ila vil også legge til rette for samhandling og faglig synergi med Ila fengsel og forvaringsanstalt. Flere av de aktuelle brukerne har sammenfallende behov for behandling og oppfølging. Løsningen er også ønsket fra Ila fengsel og Kriminalomsorgen.

Vi er stolte av at våre to arkitektfirmaer har fått dette viktige samfunnsoppdraget, og ser frem til å sette i gang med videreutviklingen av NSP. Vi vil kunne bidra med høy arkitektonisk kvalitet, trygge og robuste løsninger og et godt samspill. I tilbudet har vi vektlagt vårt faglig sterke team og samhandlingskompetanse. Vi er innstilt på å gjøre vårt ytterste for at både byggherre, ansatte og brukere får en god og funksjonell sikkerhetspsykiatri

Terje W Aaneland, Daglig leder i Bølgeblikk og Solveig Dahl Grue, Daglig leder i Ratio arkitekter.