Lindelia sykehjem og omsorgsboliger

I samspill med Backe Stor-Oslo vant vi videreutviklingen og gjennomføringen av sykehjemmet og omsorgsboligene. Vi gjennomførte en utfordrende optimaliseringsfase for å få helsebygget innenfor myndighetskrav og brukerbehov. Bygget ligger sentralt på tomten, der mest mulig natur er bevar mot øst og sør på tomten som gir god kontakt mellom senteret og friområder. Prosjektet utformes med en arkitektur som vektlegger et godt totalgrep og naturlig sammenheng med omgivelsene. Der det er mulig og der eksisterende terreng og vegetasjon harmonerer med bygningene og øvrige omgivelser skal dette bevares.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Bærum kommune
 • Bruttoareal
  15 100 m2
 • Prosjektkostnad
  441 MNOK
 • Ferdigstilt
  2020

Hele prosjektet er på ca 15.100 m2 og rommer 131 sykehjemsplasser, to treningsboliger og 10 omsorgsboliger innen psykisk helsevern og rus. Hele anlegget hadde høye mål om et moderne og fremtidsrettet helsebygg. Sykehjemmet er bygget over tre etasjer mens boligene er over to etasjer.

Som hovedkonsept er bebyggelsen lagt i fire fløyer som forbindes av en innvendig gate som ligger på tvers av fløyene. Denne løsningen fører til at bygget får mye fasade med dagslys, funksjonene er tydelig organisert og det blir mulighet for uterom med ulike kvaliteter.

– Et tett og effektivt samarbeid med totalentreprenøren, tekniske rådgivere og brukere har resultert i et flott helsebygg