Lindesnes omsorgssenter og helsehus

Lindesnes kommune skal bygge et helsehus med viktige helsefunksjoner samlet på ett sted, sentralt i Mandal. Prosjektet skal inneholde 72 omsorgsboliger og 48 korttidsplasser, samt dagsenter og kafe, møte-, undervisnings- og treningssenter, frisklivsentral, tilbud innen psykisk helse, hjelpemiddelsentral og legevakt med ambulansestasjon. Tomten som er valgt for prosjektet ligger på Skinsnes mellom elven Marna og Søren Jaabæks vei, rett syd for Skarvøybrua.
 • Tiltakshaver
  Lindesnes kommune
 • Bruttoareal
  22.841 m² inkl. parkering
 • Prosjektkostnad
  ca. 1 MRD
 • Ferdigstilt
  Helsehuset 2028, omsorgsboligene 2025/26

Lindesnes kommune skal bygge et helsehus med viktige helsefunksjoner samlet på ett sted, sentralt i Mandal. Prosjektet skal inneholde 72 omsorgsboliger og 48 korttidsplasser, samt dagsenter og kafe, møte-, undervisnings- og treningssenter, frisklivsentral, tilbud innen psykisk helse, hjelpemiddelsentral og legevakt med ambulansestasjon.

Tomten som er valgt for prosjektet ligger på Skinsnes mellom elven Marna og Søren Jaabæks vei, rett syd for Skarvøybrua.

Forenklet består prosjektet av to deler: Omsorgsboliger og helsehus.

Omsorgsboligene, med flere funksjoner, utgjør byggetrinn 1. Helsehuset utgjør byggetrinn 2, hvilket forutsetter riving av de eksisterende omsorgsboligene på tomta.

Organisering av omsorgsboliger og korttidsplasser har vært styrende for utformingen av anlegget. Det er forutsatt tre bogrupper på hvert plan både i bygget med omsorgsboliger og helsehuset med korttidsplasser.

 

Bogruppene er organisert i en T med nøytral adkomst fra trapp og heis i midten. De to T-ene ligger mot hverandre og utgjør sammen med «mellombygget» et dobbelt kors. Omsorgsboligene ligger i plan 2, 3 og 4. Korttidsplassene ligger i de to øverste etasjene i Helsehuset. Helsehuset omfatter også en lavere bygningsdel over

to etasjer, i tillegg til en fløy i nordøst som går opp i fire etasjer.

Byggets fløyer og fasadeliv danner uterom med ulike funksjoner og kvaliteter:

Adkomstareal, skjermet uteareal for dagsenter, uteareal for byggets beboere, uteareal for besøkende, treningsareal, uteareal knyttet til seremonirom, uteareal tilgjengelig for nabolaget og økonomigård.

– Det er ambisiøse ambisjoner i prosjektet og prosjektet skal oppføres med utstrakt bruk av robuste materialer med levetid på over 60 år. Det skal brukes resirkulert stål og gulvbelegg. I tillegg er det planlagt gjenbruk av materialer fra eksisterende bygg. Målet er null klimagassutslipp og at bygget skal produsere mer energi enn det bruker i drift. Det er også høye ambisjoner for redusert energibruk til oppvarming, ventilasjon og lys. Det utvikles blant annet en energisentral bestående av en varmepumpe som skal tilføre alt av varmeproduksjon til prosjektet.

Skanska

Diagram fasade utsnitt