Lunner helse- og omsorgssenter

Prosjektet ble prosjektert og oppført på en tomt der Lunner Almenning tidligere har drevet sagbruk, rett sør for det som skal bli Harestuas nye torg og sentrum. Bølgeblikk har vært aktivt med i brukermedvirkningen og leverte flere alternative løsninger for Lunner kommune samtidig som planene for Lunner sentrum skulle ivaretas. Etter mulighetsstudiene, forprosjekt og anbudsfase er nå bygget oppført helt i tråd med underlaget og er et meget godt gjennomført prosjekt. MAP arkitekter overtok gjennomføringen av prosjektet.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Lunner kommune
 • Bruttoareal
  11 000 m2
 • Prosjektkostnad
  400 MNOK
 • Ferdigstilt
  2020

Lunner Helse -og Omsorgssenter omfatter 60 boenheter, hvorav 12 er omsorgsboliger, samt dagsenter. Sentret har to korttidsavdelinger med 16 beboerrom, to avdelinger for geriatri med 16 beboerrom og to avdelinger for demens med 16 beboerrom, samt skjermet stue.
Alle avdelinger får felles stue og spisestue. I tillegg kommer produksjonskjøkken, kafé, lokaler for fysioterapi, hjemmetjenesten, vaskeri, samt administrasjonsfløy.

Omsorgssenteret er gjennomført etter en ambisiøs og fremtidsrettet miljøplan med passivhusstandard og «grønne tak». Videre har det vært viktig å ivareta en stor grad av fleksibilitet i planløsningene for å møte fremtidens utfordringer.

– Et komplekst og veldig godt gjennomført prosjekt som viser hvor viktig samarbeidet mellom rådgivere og brukere må være. Entreprenørene har vært tro mot løsninger, materialitet og detaljer som varmer arkitektens hjerte.

Bølgeblikk