Mariehaven bo- og behandlingssenter

Mariehaven ble vunnet på en invitert designkonkurranse og har vært et av de viktigste referanseprosjektene innen helse og omsorgskategorien for Bølgeblikk. Senterets beliggenhet, utforming av planløsning og konsept har stor karakter av enkelhet og prinsipielle riktige løsninger mht distanser, plasseringer av funksjoner og logistikk. Mariehaven ligger mellom Maarveien, Dønskiveien og Marie Plahtes Minde. I vest grenser friområdet mot steinbruddet til Franzefoss Bruk. Prosjektet representerer et av de første samspillsprosjektene for Bølgeblikk. Det solidariske ansvaret valgte aktørene å formalisere gjennom arbeidsfellesskapet BOHR ANS (etter initialene i firmanavnene). Det var to konsulentfirmaer, Bølgeblikk og Rambøll Norge, og to entreprenører, HENT og Bravida Norge
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Bærum kommune
 • Bruttoareal
  6 500 m2
 • Prosjektkostnad
  Ca 240 MNOK
 • Ferdigstilt
  2011
Arkitektur som bringer naturen inn

Bebyggelsen består av 3 etasjer samt adkomst til en takhage. Nederste etasje utgjør underetasje, slik at bebyggelsen mot Dønskiveien fremstår som et toetasjes hus. Sykehjemmet er delt i 8 grupper à 9 sengerom. Hver gruppe har egne fellesrom og servicefunksjoner. Fire av gruppene er tilrettelagt for demente og har derfor bakkekontakt. De fire øvrige gruppene er tilrettelegges for somatisk pleie og ligger på det øverste planet. Ut over de rene sykehjemsfunksjonene er det administrasjon, kantine, seremonirom, en del felles velvære- og servicefunksjoner samt lager og avfallsrom. Disse funksjonene ligger i underetasjen. I underetasjen er det også parkering og økonomi-atkomst. Byggets fire fløyer gjenspeiler planløsningen med fire grupper på hver av de 2 sykehjems-etasjene

«Mariehaven er et av de prosjektene jeg selv benytter mest når nye sykehjem skal utformes. Sykehjemmet er nærmest alltid på listen over de referanseprosjektene jeg ønsker å ta med meg nye brukergrupper på befaring.»

- Prosjektleder, Bølgeblikk