MF10

Vi hadde tidligere vunnet mulighetsstudie med Alternativanalyse på 3 tomter med to sykehjemsmodeller ble utviklet. Den ene modellen ble utviklet som dementlandsby og den andre med tradisjonelt sykehjem. Tomten på Mortensrud ble valgt og som også var en del av sentrumsutviklingen. Etter langvarig reguleringsprosess og utvikling av mulighetsstudiet vant vi også konkurransen om de øvrige fasene. Gjennomføringen av MF10 pågår, hvor vi også har opsjon på detalj- og oppfølgingsfasen.
 • Tiltakshaver
  Omsorgsbygg, Oslo kommune
 • Bruttoareal
  28 000 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 1,4 MRD
 • Ferdigstilt
  2024 (ikke avklart)

Byggningsmassen på felt 10 skal romme omsorgsboliger, sykehjem, administrasjon, kafé, bibliotek og fritidsklubb. Fokus i prosjektet er samhandling og sambruk på tvers av generasjoner, alder og aktivitet, og legge til rette for gode møteplasser som underbygger dette. Dette gjelder inne i bygget og i tilstøtende uterom. Dette vil være med på å styrke nærmiljøet og skape positiv aktivitet i området.

«I bygget skal det i størst mulig grad legges til rette for fleksibilitet. Et bygg som er tilpasningsdyktig for ulike behov vil øke verdien av prosjektet.»

Samlokaliseringen i prosjektet skal gi en synergieffekt. Her vil de ulike funksjonene og aktivitetene kunne tjene på nærhet. Både ved mulighet for sambruk av arealer og funksjoner, men også gjennom muligheten for samarbeid og deling av menneskelige ressurser og kunnskap. Samlokalisering av administrasjon og møterom en viktig faktor. For beboerne i bygget vil tilstedeværelse, aktivitet og vitalitet i seg selv være en kvalitet.