Moelv sykehjem

  • Tiltakshaver
    Ringsaker kommune
  • Bruttoareal
    Ca 7 500m2
  • Ferdigstilt
    Planlagt 2023/24

Vi vant konkurransen om nytt sykehjem i Moelv i samspill med Veidekke og har tatt fatt på tomteanalyser og konseptskisser for utviklingen av romprogram og utformingen. Det legges i prosjektet stor vekt på å bringe sykehjemmet nærmere befolkningen i kommunen og spesielt Moelv sentrum. Frivillige, naboer og pårørende skal inviteres inn til sykehjemmet med innbydende fellesarealer og utomhusområder. Sykehjemmet skal bli et naturlig samlingspunkt i sentrum der pasienter og ansatte kan nyte godt av de fasilitetene som sentrum byr på.

Sykehjemmet skal være et flerbruksbygg med dagsenter, kafe og Frivillighetssentralen for å gi tilbud utover sykehjemmet. Det skal beregnes plasser for 60 beboere inklusive skjermete plasser som er plassert på bakkeplan. Det pågår regulering av tomten parallelt med konseptanalysen. Sykehjemmet skal kobles til eksisterende omsorgsboliger på tomten mens eksisterende barnehage planlegges revet. For øvrig omkranses tomten av boligbebyggelse.

I sykehjemmet er det 60 beboerrom fordelt på 2. og 3. etasje. Sykehjemmet er organisert i bogrupper med 8 rom i hver gruppe. Dette med unntak av to grupper i 2. etasje som består av 6 rom. Til hver gruppe hører felles spisestue og oppholdsrom. To og to bogrupper deler servicerom.
 
Organiseringen i mindre bogrupper med 8 rom er gjort av hensyn til beboerne som har behov for trygghet og oversikt. I 2. etasje kan tre av bogruppene underdeles i mindre grupper om det er spesielle behov. Fleksible løsninger som dette er svært viktig i planlegging av nye sykehjem.

– Vi er veldig fornøyde og stolte over resultatet. For det første er dette et topp moderne sykehjem med mye moderne teknikk, men det vi får mange tilbakemeldinger på er det estetiske og den gode følelsen folk får når de kommer inn i bygget. Jeg føler prosjektet har lykkes godt med å velge løsninger, farger og materialer som skaper en hjemmekoselig atmosfære, slik kommunen og brukergruppen ønsket helt fra starten.

Prosjektleder Stian Kopstad i Veidekke Bygg Innlandet

Inngangspartiet skal preges av variert bruk av treverk