Nesoddtunet sykehjem

På en usedvanlig beliggenhet, som gir en utrolig utsikt, har det nye tilbygget til Nesoddtunet bo- og servicesenter gitt 32 nye sengerom, fordelt over to etasjer. Som så mange andre steder på Nesoddlandet stuper terrenget også her rett i sjøen, og de vel 2.200 kvm skulle balanseres ytterst på en knaus ned mot havflaten.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Nesodden kommune
 • Bruttoareal
  2 500 m2
 • Prosjektkostnad
  Ca 2,5 MNOK
 • Ferdigstilt
  2012

Formen på den eksisterende bygningsmassen på Nesoddtunet ligger fløyvis i en sammenhengende vifteform mot nord. Den nye fløyen er lagt til som et ytre element i Y-form og er via en gangbro i to etasjer forbundet med den opprinnelige delen. Det nye tilbygget, byggetrinn tre, ligger ytterst på tomta, med kun en smal og bratt atkomstvei som går gjennom en institusjon i full drift. Veien er delvis også atkomstvei for ambulansetransporten for nabo Sunnaas sykehus. Det er tilrettelagt for nye demensplasser i egnet bogruppe i 1.etasje med utgang til skjermet sansehage.

Bølgeblikk har også hatt prosjekteringen for Sunnaas sykehus og byggene harmonerer godt med hverandre.

«Vi fikk til et svært godt samarbeid i den prosjekteringsgruppen som ble kontrahert, og brukte mye tid og ressurser på å definere oppgaven både når det gjaldt grunnarbeider og øvrig bygging. Fra den spede begynnelse til bygget sto ferdig gikk det tre år, som er veldig kort tid.»

- Naumann, byggherrerepresentant for Oslo Bygge Administrasjon