Nye Drammen sykehus

Byggingen av nytt sykehus i Drammen er i full gang. Det nye sykehuset bygges på Brakerøya og vil erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Det vil være integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det skal også etableres stråleterapi som ny funksjon ved sykehuset. Sykehuset blir lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og har områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Sykehuset planlegges å stå ferdig i 2025. Bølgeblikk er ansvarlig for arkitekttjenester sammen med Link og Ratio. Illustrasjoner: Link, Ratio, Bølgeblikk og Helse Sør-Øst
marker-icon
Vis kart
  • Tiltakshaver
    Helse Sør-Øst RHF
  • Bruttoareal
    120 000m2 hvorav 23 000m2 psykiatri
  • Ferdigstilt
    Planlagt 2025

Det nye sykehuset på Brakerøya vil erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Det vil være integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.