OIK, Idrettens Hus, VGS og Helsesenter

Bølgeblikk ble invitert av Backe Stor-Oslo til å tegne Nye Idrettens Hus, VGS og Helsesenter ved Ekeberghallen i Oslo. Backe Idrettsbygg hadde utviklet et samarbeid med OIK, men ønsket at arkitekter med erfaring på skolebygg skulle utvikle prosjektet videre. Det skal i hovedsak bygges undervisningslokaler for VGS, helsesenter og kontorer samt rehabilitering av barnehage og skytterbane. En ny sports- og kulturarena skal bygges på samme tomt og prosjekteres parallelt av Backes egne arkitekter.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Oslo Idretts Krets
 • Bruttoareal
  Ca 12 000 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 550 MNOK
 • Ferdigstilt
  2023

Oslo Idrettskrets skal bygge nytt idretts-, undervisnings-, og kontorbygg på Ekeberg. Det nye bygget blir kalt Nye Idrettens Hus (forkortet NIH). Nybygget skal stå der dagens garderober til Ekeberghallen ligger. Dagens kontorbygg skal rehabiliteres og innredes til nytt helsesenter i 2. og 3. etasje.

Størsteparten av arealet i NIH vil leies ut til UDE. Det er planlagt for helse- og idrettsfag i 1.- 3. etasje, samt deler av 4. etasje. Resten av arealene tilrettelegges for Oslo Idrettskrets sine egne kontorlokaler, fasiliteter til Ekeberghallen samt deler av det nye helsesenteret. Både UDE og OIK sine arealer knyttes med bro til BSK-bygget som bygges øst for NIH. Dette bygget prosjekteres av Backes egne arkitekter.

Området rundt tomten består av fotballbaner, skogkratt og nærliggende smådyrsgård. I disse naturskjønne omgivelsene er det ønskelig å oppføre et bygg som tar omgivelsene i betraktning.  Det er også viktig at bygningene er gjenkjennelige og tiltalende. NIH skal brukes av mange grupper, i en lærerik og aktiv hverdag.

Vi ønsker å formidle byggets funksjon i fasaden. Formspråket henter inspirasjon fra natur, aktivitet og lek.

«Vi har jobbet med å bryte ned fasadens lengde. Bygget er trukket inn både horisontalt og vertikalt for å skape en dynamisk fasade med flater og høyder som relaterer seg til menneskets størrelse.»