Øyane DPS

DPSen er lokalisert til Straume i Fjell kommune og er en DPS som omfatter poliklinikk individualbehandlings – og gruppebehandlingssteam, akutt-team, rehabiliterings-team og korttid intermediær – og rehabilitering døgnavdeling. I tillegg omfattes fellesfunksjoner og driftstekniske funksjoner. Fleksibilitet, generalitet og sambruk har vært retningsgivende i utforming av etasjeplanene. I tillegg har hensiktsmessig lokalisering av ulike funksjonsområder vært viktig for helhetlig funksjonalitet.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Fjell kommune, Helse Bergen HF
 • Bruttoareal
  4 700 m2
 • Prosjektkostnad
  130 MNOK
 • Ferdigstilt
  2014
DCIM100MEDIADJI_0312.JPG

Det har vært en målsetting å tilpasse seg tomtesituasjonens egenart. Først og fremst gjelder dette sol og utsiktsforhold som er av høy kvalitet. Både prosjektets utvendige adkomstområde, men også de innvendige vestibyleområdene i 2 etasjer forsøker å gripe havsutsikten og horisonten.

– Dette er et bygg som er nøye tilpasset klima og tomteforhold mot værutsatte havgapet på vestlandet. Med slike rammer skapes også arkitektur, slik som Øyane DPS. DPSen er lun og trygg i sitt interiør mens den tar i mot havsprøyt og vindkast med robuste materialer og fasadeutforming som er tilpasset det harde klimaet.

De spesielle klimakvaliteter med utpreget vind og vær er forsøkt reflektert i en arkitektonisk form og materialvalg. Det gjør at prosjektet framstår med et utpreget tosidig utrykk. Mot nordvest, mot havet, reiser bygningen front mot det som kan regnes som tomtens uværside/loside. Motsatt mot sør/sørøst og leside framstår bygningen med et mildere ytre mot adkomstområde og det nære naboskap.

Anlegget oppføres i to etasjer og kjeller og med tilrettelagt mulighet for bygging av en tredje etasje som ikke er medtatt i dette prosjektet.