Raumyr skole

Vi vant Raumyr barneskole i en designkonkurranse. Skolen er prosjektert for 1-7 trinn med mulighet for utvidelse fra 3 til 4-parallell skole. Skolen er bygget etter passivhusstandarden, med imponerende tetthetsgrad godt innenfor kravene, isolerte LED-lys og topp moderne undervisningsutstyr. Prosjektet er gitt en varsom høydeprofil og ”myk” materialitet i forhold til små barn. Utformingen legger til rette for differensierte og trygge adkomstorhold og gode, oversiktlige og trygge utearealer.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Kongsberg kommune
 • Bruttoareal
  8 000 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 225 MNOK
 • Ferdigstilt
  2015

Skolen er skreddersydd til elvenes og lærernes krav, med korte avstander og kompakte lokaler. Skolen er utformet i to fløyer, med undervisningslokaler i den ene og administrasjon i den andre. Begge fløyene er også utformet for å lett kunne utvides. Den har både en forsterket enhet og en mottaksklasse, samt spesialrom for sløyd, keramikk, teknologi og design, naturfag og tekstil, mat og helse, samt SFO.

Det er et eget amfi, musikkrom og en gymsal. Det er en høyteknologisk skole, som er bygget med tanke på drift, og som blant annet er utstyrt med moderne læringssystemer basert på iPad og Apple-TV.

«Nye Raumyr skole i Kongsberg er bygget for å være i fremste rekke av moderne skolebygg i flere år. – Undervisningssjefen satte ned krav om at skolen ikke skal bli forbigått på i alle fall fem år.»

Enkle virkemidler kan gi store visuelle effekter. Raumyr skole er planlagt ned til detaljene med vekt på de enkle formale grepene.