Reinsvoll sykehus

Bølgeblikk har hatt rammeavtale med flere Helseforetak over flere år, deriblant Sykehuset innlandet HF. Reinsvoll psykiatriske sykehus er et av prosjektene hvor vi har stått for oppgraderingen. Det var et sterkt behov for utvidet mulighet til skjerming av enkeltpersoner og grupper. Utvidelse av arealet med ekstra rom, samt nytt vaktrom har gitt bedre mulighet til å håndtere flere krevende pasienter samtidig, dette vil også kunne påvirke personalbehovet ved at sikkerheten bedres.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Sykehuset innlandet HF
 • Bruttoareal
  1 500 m2
 • Prosjektkostnad
  Ca 1,5 MNOK
 • Ferdigstilt
  2015

«Uansett størrelse på prosjektet så er det godt å kunne bidra med vår faglige kompetanse på utforming av rom som kan hjelpe mennesker med psykiske lidelser og avhengighet.»

- Bølgeblikk

Prosjektet besto av blant annet ny avdeling for RUS som besto av avdeling for øyeblikkelig hjelp – akuttpost.
Enheten for gravide rusmisbrukere og familie og tilbygg for ny sikkerhetspost.
Rusenhet for gravide og familie er en avdeling tilhørende rusrelatert psykiatri og avhengighet. Avdelingen har en tverrfaglig spesialisthelsetjeneste som gir behandling til gravide og/eller foreldre med rus og psykiatri diagnoser. Enheten har totalt ca 48 årsverk fordelt på ca 55 ansatte. Avdelingen har en variert tverrfaglig kompetanse.