Sentralblokken, Haukeland sykehus

Bølgeblikk har rammeavtale med Helse Bergen HF og vant minikonkurransen om å programmere, transformere og rehabilitere 2 etasjen på Haukland universitetssykehus. I den første konkurransen leverte vi konsept rapport for nærmest hele 2 etasjen. Den andre minikonkurransen vant vi også, da for å levere forprosjekter på grupperte avdelinger for å få en mer kontrollert gjennomføring av rekkefølgen. Vi har også opsjon på gjennomføringene.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Helse Bergen HF
 • Bruttoareal
  22 500 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 525 MNOK
 • Ferdigstilt
  2025 (ikke avklart)

Avdelingene som skulle plasseres i etasjens «bystruktur» er bl.a Klinikk for hode-hals | Medisinsk avdeling | Kirurgisk klinikk | Bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk | Brystdiagnostisk senter (Rad. avd.) | Ortopedisk klinikk | Kvinneklinikken (KK Gyn og IVF) | Nevrokirurgisk avdeling | Intervensjonssenter | Klinisk Forskningspost Radiologisk avdeling | Poliklinikk for prøvetakning | Kirurgisk Serviceklinikk | Drift teknisk divisjon.

«En langvarig og kompleks prosess med flere brukergrupper involvert samtidig. En utfordrende fremdriftsplan som skal ivareta en rekkefølge på gjennomføring, knyttet til naboavdelinger i drift.»

Det er i forkant brukt mye ressurser på analysearbeid av bruk og effektivisering av rom på tvers av enheter. Pasient- og personalflyt er avgjørende i en planstruktur som er på hele 22 500 m2 brutto på et etasjeplan. Logistikken analyseres via målinger og registreringer for å kunne lese av data for hvilke områder som blir mest belastet og hvilke soner og funksjoner som krever bedre organisering for å forbedre bevegelsesmønsteret til alle aktører.

Sentralt i prosjektet er «Almenningen» som utgjør hovedåren i den omprosjekterte etasjen. Nye spennende grep gjøres for å få inn dagslys, vitalitet, struktur og oversikt hovedgaten og de øvrige korridorene.