Sentrum VGS og folkebibliotek

Bølgeblikk vant, i samarbeid med Lille Frøen, designkonkurransen om Sentrum VGS, folkebibliotek og bypark i 2007. Anlegget ligger i sentrum mellom Glomma og Festningen. Eksisterende Folkeskole fra 1924 skulle bevares og rehabiliteres samtidig som den skulle implementeres i et harmonisk samspill med den nye videregående skolen, folkebiblioteket og byparken som samler alle byggene. Vi har gitt anlegget et samlende og lett arkitektonisk utrykk, i kontrast til det tyngre formspråket til eksisterende bebyggelse. Enkelte deler av bygningsmassen er gitt en noe fastere uttrykksform, i den hensikt å strukturere anlegget – samtidig som de ”lette” bygningsvolumene gis en visuell forankring til tomten. Kombinasjonen tung – lett tilfører samtidig rytme, variasjon og karakter til et helhetlig konsept.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Hedmark Fylkeskommune og Kongsvinger Kommune
 • Bruttoareal
  15 000 m2
 • Prosjektkostnad
  Ca 300 MNOK
 • Ferdigstilt
  2010

-Fra Rådhusplassen får man best inntrykk av sammenkoblingen ny/gammel skole og folkebibliotek. Den kobberdekte overlyskuppelen i folkebiblioteket står som en kontrast til gamleskolens spir. Et eksempel på at en forskjell på nesten 100 års arkitektur kombinert med moderne byggeteknikk kan fungere svært bra.

Sentrum videregående skole har gjennomtenkte løsninger og svært god struktur i undervisningsdelene med sine grupperom og store baserom. Hovedgrepet i vinnerløsningen Flyt er en gate som går fra nord til sør. Mot øst ligger de tre undervisningsfløyene, hver på tre etasjer. De er tilnærmet like, men med forskjellige planløsninger tilpasset de forskjellige fagene. Mot vest, nærmest Glomma, utgjør bakre fasade på gamleskolen en del av innvendige vegger. En lysstripe fra taket faller ned langs den gamle fasaden og gjør den tredimensjonal. I enden av gata ligger det store auditoriet med tette, flyttbare lydvegger. Disse kan åpnes opp mot fellesområdene ved spesielle behov.

Nytt møter gammelt i Sentrum VGS

Folkebibliotekets sentrale rom, i biblioteket, har en sirkulær glassåpning i taket med innfallende dagslys. Det skiftende dagslyset vil forandre opplevelsen av biblioteket fullstendig. Rommet fremstår luftig og lett, og med en fantastisk andre etasje med store glasspartier og utsikt til Glomma.

– Hedmark er et tømmerfylke og Glomma renner rett forbi, da er det naturlig med trefasader og glass

Ansvarlig arkitekt for prosjektet

Spilekledningen i himlingen inne fortsetter i overtaket utenfor og skaper en artig effekt gjennom vinduene. Den runde sirkelen som utgjør messaninen i andre etasje har to trapper i halvspiral utforming.