Slemmestad skole

Utgangspunktet for oppdraget var et forenklet skisseprosjekt. Skissene ble videreutviklet og omformet etter brukere og Bølgeblikks innspill. Hovedgrepet lå i en tydeligere sonefordeling der basene skulle samles bedre og danne en tydeligere struktur og oversikt. Skolens arealer måte grundig omdisponeres for å nå målet og i tillegg måtte det etableres nytt tilbygg for å svare med økt areal til et økt behov. Gymsalen fikk også en utvidet funksjon som skulle kombinere scene, musikk, øving sammen med gymsalfunksjon.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Asker Kommune
 • Bruttoareal
  7 000 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 95 MNOK
 • Ferdigstilt
  2015

Slemmestad ungdomsskoles interne organiseringen ble forandret ved ombyggingen. Gym-aktivitetene flyttes til Slemmestadhallen, og dagens gymsal blir til nytt fellesområde. Etter ombyggingen har Slemmestad ungdomsskole gitt gode arbeidsforhold for fire hundre elever og femti ansatte. Det blir 18 undervisningsrom for seks-parallell undervisning på alle tre trinn. Skolen organiseres i tre fløyer slik at undervisningsrommene og lærernes arbeidsplasser ligger samlet for hvert trinn. I tillegg er det blitt fellesarealer hvor man kan omgås på tvers av trinnene.

"Det er lagt vekt på å skape uterom som gir økt fleksibilitet, spenning og pedagogisk stimulans. Utearealene benyttes på fritiden så vel som i undervisningen"

- Prosjektarkitekt, Bølgeblikk

En viktig målsetting har vært å fjerne trafikken foran hovedinngangen og gi området rundt skolen gode og spennende uterom som stimulerer til aktivitet for ungdommene.