Sogndal helse- og omsorgssenter

Bølgeblikk vant designkonkurransen om Sogndal Helse- og Omsorgssenter (SHOS) i 2014 og har vært et viktig referanseprosjekt innen helsehus og helsesenter for Bølgeblikk. Senteret ligger ved et eksisterende omsorgssenter, sentralt i sentrum av Sogndal. Helse- og omsorgssenteret samlokaliserer alle helsetjenester i Sogndal. Prosjektet er et effektivt utformet og moderne nyanlegg som legger til rette for energieffektive, bærekraftige og varige løsninger for oppdragsgiver. Dette er Sogndal kommunes største investering noen sinne – og man kom i mål både på tid og innenfor budsjett.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Sogndal kommune
 • Bruttoareal
  12 500 m2
 • Prosjektkostnad
  Ca 300 MNOK
 • Ferdigstilt
  2019

Sogndal har 90 sykehjemsplasser. Med utgangspunkt i konkurranseprosjektet SOLMEI, ble forprosjektet igangsatt vinteren 2014. Etter presentasjon og vurdering av flere ulike alternativer ble det besluttet å gå videre med en løsning hvor større deler av eksisterende sykehjem enn forutsatt revet. Arealet som var tenkt rehabilitert i prosjektet ble besluttet revet og erstattet av nybygg. Dette la til rette for et økt antall beboerrom og mer arealeffektive løsninger for prosjektet som helhet.

Dyktige samarbeidspartnere og et solid samspill mellom alle involverte aktører har gitt et godt resultat

Prosjektleder

Det er etablert et flott utomhusanlegg, med både sansesti og sansehage. Dette vil gi bygget en ekstra dimensjon for brukerne. De aller fleste beboerne får også god utsikt og kan dermed nyte de flotte omgivelsene fra sine rom eller i luftige fellesområder.

Første etasje huser blant annet legesenter, konferanserom og laboratorium. I andre etasje finner man helsestasjon, fysioterapitjenester, lokaler for ergoterapeut og Frisk Liv – som er interkommunalt rehabiliteringssamarbeid. I tredje etasje er det etablert beboerrom, med både korttids- og langtidsavdelinger. I bygget er det også noen kommunale akuttplasser (KAD), som blant annet er sikret for smittefare. I forbindelse med fase 2-utbyggingen er det også lagt til rette for utviding med ekstra etasje om det behovet skulle melde seg i framtid.

Treverk i beboerrom gir varme og trivsel til rommet