Sola DPS

Sola DPS er et nytt distriktspsykiatrisk senter for Stavanger-regionen. DPS Sola er en faglig selvstendig enhet. Funksjonene omfatter allmennpsykiatriske spesialtjenester som inkluderer psykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk og 3 døgnavdelinger med tilhørende dagplasser. Postene ligger som fløyer i en etasje. De lave fløyene og de skjermede hagene danner en lavmælt skala i den parkmessig opparbeidede grøntsonen. Grepet skaper en synliggjøring og alminneliggjøring av en moderne bygning for psykiatriske dag- og døgnfunksjoner.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Fjell kommune, Helse Bergen HF
 • Bruttoareal
  4 700 m2
 • Prosjektkostnad
  130 MNOK
 • Ferdigstilt
  2014

De tre sengepostene ligger på bakkeplan i første etasje mot vest. Behandlerfunksjoner er lagt umiddelbart utenfor postene og tilgjengelig via halvprivate soner både fra postene og resepsjonen. Sengepostene på til sammen 30 senger har alle to av sengerommene lagt i egen skjermet enhet. Skjermingsenhetene har direkte utgang til egne halvatrier og kan sluses fra, eller inkluderes i postens sengeavsnitt etter behov. For øvrig er postene i prinsippet like. Psykiatrisk poliklinikk ligger i andre etasje med adkomst via resepsjon og venterom beliggende i første etasje.

Det har vært viktig å vise hensyn til nærmiljøet. Byggets tak er flate som øvrige toneangivende bebyggelse i nærområdet. Det benyttes også tegl og treverk med referanse til omkringliggende bebyggelse.

– DPSen ligger flott i det flate landskapet med vegetasjonen tett innpå seg. De lave bygningene med variasjoner i tre og tegl er godt tilpasset omgivelsene og uttrykker en ro og trygghet. Atriene får godt med lys på samme tid som de skjermer og glir inn i det store landskapet