Solvik bo- og behandlingssenter

Solvik ble vunnet i en pris og kompetansekonkurranse. Omgivelsene på tomten tilsa at det ville være svært viktig å dempe et så stort bygg for å ikke bli for dominerende. Det har derfor vært et mål, så langt som forutsetningene har gitt rom for, å fokusere på elementer som kan dempe bygningsvolumet. Variasjon og sammenheng i materialbruken er viktig. Vindusåpningenes møblering av veggflaten har betydning. Terrasser, balkonger, trapper, rekkverk og spilevegger (for evt. klatrende vegetasjon) er nyttig garnityr som i vesentlig grad vil mildne og redusere påtrykket fra et stort volum mot naboer.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Bærum kommune
 • Bruttoareal
  10 500 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 295 MNOK
 • Ferdigstilt
  2015
Estetisk ro og kjente materialer danner rammen rund Solvik bo- og behandlingssenter.

På Solvikveien er det 100 enerom der hvert rom, inklusive bad, er på ca 28 kvm. På Sonia Henies vei ligger korttids- og trygghetsavdelingen som har 24 enerom for korttidspasienter og 12 trygghetsplasser fordelt på 6 rom.

Hver bogruppe har sitt avdelte boområde med egen stue/oppholdsrom, de fleste med balkong/terrasse. Ved hjelp av skyvedører kan mindre stuer/oppholdsrom samles til større, felles stuearealer ved behov. Ved å dele avdelingene i ulike bofellesskapsstørrelser gis det muligheter for en bedre tilpasset pleie og et rikere botilbud. Samtidig er det lagt til rette for at avdelingene kan samkjøres med mindre bemanning, for eksempel på nattetid ved at korridorskiller åpnes for bedre oversikt og tilgjengelighet.

«Et bygg vi kan være stolte av og som ivaretar beboere så vel som brukerne.»

Sansehagen harmonerer med arkitekturen for å få flytende overganger mellom ute og inne. Samspillet mellom landskapsarkitekt og arkitekt er veldig viktig.