Spesialsykehus for kompleks epilepsi, OUS

Vi har tegnet landets eneste spesialsykehus for epilepsi i Bærum. Spesialsykehuset ligger på en eiendom som opprinnelig var et gårdsanlegg, Solberg gård i Bærum. Senteret disponerer ca. 500 da som foruten bygninger består av kulturmark og skog. Spesialsykehusets avdelinger er orientert langsgående åsranden og landskapsdraget. Prosjektet omfatter et nybygg knyttet til dagens administrasjons/ laboratoriumsbygning for å skaffe større og bedre lokaler for observasjonsenheten, klinisk nevrofysiologisk poliklinikk (KNF) felles mottakelse og kontorer.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Oslo universitetssykehus
 • Bruttoareal
  2 500 m2
 • Prosjektkostnad
  110 MNOK
 • Ferdigstilt
  2005

Ved utformingen av det nye bygget er forholdet til eksisterende adm./lab.bygg og landskapsdraget vektlagt. Ny og eksisterende bebyggelse forutsetter samme kotehøyde over terreng og er forbundet med en glassgang som klart skiller bygningene fra hverandre. Bygningsmassen har gitt landskapsdraget maksimalt rom ved sin tilbaketrekning mot nordvest. Nordvest for eksisterende adm/lab. bygg er det to bygninger i tre, ”Drengestua” og ”Bryggerhuset”, disse er vernet og ble rehabilitert.

Rommene for pasienter er vendt mot øst og syd med gode sol og utsiktsforhold, disse ligger høyt og fritt i terrenget med god avstand til veier og stier, hvert rom har utgang til skjermet uteplass. Store vinduer gir god kontakt ut mot landskapet. Oppholdsrom for pasienter ligger også sydvendt og gir mulighet for lys utsikt også fra korridorarealet. Sykehuset disponerer i dag 80 senger og har 250 ansatte.

– Spesialsykehuset forepilepsi er et svært godt gjennomarbeidet prosjekt, med en arkitektur som formidler byggets funksjoner og innhold med en ro i form, materialvalg og beliggenhet. Det har vært viktig for oss og ivareta vegetasjon, parkdrag og landskap på tomta for å utnytte den naturlige skjermingen, rommene og artikuleringen dette gir.