Sundheim bo- og treningssenter

Sundheim Bo- og Treningssenter er organisert med to virksomheitsområder; Hjemmetjenester og Institusjon. Hjemmetjenesten består av avdelingene hjemmehjelp, hjemmesykepleie og korttid/rehabilitering. Institusjon består av avdeling for langtid og Sundtunet (demensavdeling). Prosjektet er en videreførelse av skisseprosjekt utarbeidet i 2009, trinnvis utbygging av Sundheim bo- og treningssenter.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Nord-Fron Kommune
 • Bruttoareal
  13 500 m2 (alle byggetrinn)
 • Prosjektkostnad
  Ca 15,5 MNOK (alle byggetrinn)
 • Ferdigstilt
  2018 (alle byggetrinn)

I tillegg til beboerplasser er det prosjektert aktivitetsrom/flerbruksrom, lokaler til ergo- og fysioterapi, frisør, velværerom, kontorer/møterom, vaskeri, garderober, avfallshåndtering, samt rehabilitering av dagsenter/aktivitetsrom, resepsjon/vestibyle og kantine/servering. Sykehjemmet ble drevet i hele byggeperioden, dette forutsatte en etappevis utbygging og etablering av enkelte provisorier.

Det er til sammen 72 institusjonsplasser på Sundheim Bo- og treningssenter. Her tilbys det rehabilitering, korttids- og avlastningsplasser, samt sykehjemsplass. Langtidsavdelingen har til sammen 54 plasser (Øst, Vest og Sundtunet har 18 plasser hver) og avdeling Korttid/rehabilitering har 18 plasser.

«Sundheim Bo- og treningssenter vart kåra til vinnar av Gylne Måltidsøyeblikk i 2016. Om lag 200 institusjonskjøkken deltok i denne konkurransen arrangert av Landbruks- og matdepartementet.»

Fra Nord-Fron kommunes hjemmeside

Stedstilpasset arkitektur med fokus på detaljene
Stedstilpasset arkitektur med fokus på detaljene