Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus ligger vakkert til med en fantastisk utsikt over Oslofjorden. Deler av sykehuset har vernestatus. Vi vant konkurransen om utvidelsen av sykehuset samt rehabilitering av eksisterende sykhus. Sykehuset var i drift under utførelsen. Utvidelsen skulle plasseres på på kanten av terrengfallet mot fjorden og kobles på eksisterende sykehus mot nord. Det nye sykehusbygget har et rolig og lyst uttrykk og har et godt samspill med eksisterende sykehus.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Sunnaas sykehus HF, Nesodden kommune
 • Bruttoareal
  5 500 m2
 • Prosjektkostnad
  220 MNOK på nybygg og 25 MNOK på rehabilitering
 • Ferdigstilt
  2016

Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak (HF) i Helse Sør-Øst. Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Totalt sett er det 159 senger som nå er lokalisert på Nesodden. Nybygget omfatter 57 nye pasientrom inkludert fem barnerom, to treningsleiligheter, og to kontakt- og dråpesmitterom samt en aktivitetssal.

Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse og målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade. Bølgeblikk har prosjektert løsninger for pasienter med ryggmargsskade, alvorlig multitraume, alvorlig hjerneskade, hjerneslag, kognitive vansker etter hjerneskade, alvorlig brannskade, nevrologisk sykdom, smertetilstander og sjeldne diagnoser. Sunnaas sykehus har døgnbaserte, polikliniske og utadrettede tilbud som telemedisin og ambulante tjenester.

– Vi har fått et veldig flott, moderne sykehusbygg som er til stor glede for pasientene, som får mye bedre fasiliteter enn tidligere. Også de ansatte får en bedre arbeidsplass.

Prosjektkoordinator Heidi Kjærnes Gaupseth i Sunnaas Sykehus.