Tønsberg sykehus

 • Tiltakshaver
  Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold
 • Bruttoareal
  Somtikkbygget 31 000 m2 | Psykisk helsevern 11 000 m2 | Totalt 42 000 m2
 • Prosjektkostnad
  Ca 1,3 MRD | Ca 3,2 MRD totalt
 • Ferdigstilt
  Somatikkbygget 2021/22 | Psykisk helsevern 2019

Sykehuset i Vestfold tildelte CURA-gruppen oppgaven med å optimalisere skisseprosjektet og utforme forprosjekt for nytt somatikkbygg og nytt psykisk helsevern ved Tønsberg Sykehus. Tønsbergprosjektet er Norges mest innovative sykehusbyggprosjekt. Målet har vært å bygge billigere og raskere. Det bidro til at Tønsbergprosjektet måtte tenke nytt. Med en gjennomføringsmodell som aldri tidligere er benyttet i sykehusprosjekter, verdistyrt prosjektering og utstrakt bruk av digitale verktøy har Tønsbergprosjektet brakt sykehusplanlegging og byggebransje et nytt steg framover.

CURA-gruppen besto av Bølgeblikk arkitekter, Multiconsult/ Link Arkitektur, Erichsen & Horgen og med Skanska som entreprenør

Gjennom fremtidsrettede metoder og gjennomføringsmodeller som IPD (Integrated Project Delivery), VDC (Virtual Design and Construction), TVD (Target Value Design), LEAN og Open-BIM sikter Tønsbergprosjektet mot en gjennomføring 20% billigere og 50% raskere over bakken enn sammenlignbare prosjekter.

Det nye sykehuset er et komplekst sykehusprosjekt med både somatikk- og psykiatrifunksjon. Et nytt bygg med akuttsenter, sengeområder, poliklinikker og barne- og ungdomssenter. Våre arkitekter har hatt dedikerte roller for å skape gode rom med flyt for pasienter, pårørende og sykehuspersonell. Samspillet med brukerne har vært spesielt godt og har bidratt til suksess med stort fokus på et lyst miljø og godt organiserte funksjoner.

Bygget for psykisk helsevern ble tatt i bruk i 2019. Bildet viser somatikkbygget i forgrunnen og bygget for psykisk helse i bakgrunnen.

Prosjektet vant prisen «The buildingSMART International Awards» i 2017. I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Dette prosjektet har i utstrakt grad tatt i bruk og utnyttet fordelene med buildingSMARTs formater, standarder og metodikk, og benyttet dem i en anselig antall prosjekter. Dette er en eksemplarisk måte å vise hvordan åpenBIM kan bevege byggenæringen fremover».

Et fremtidsrettet sykehus med høy medisinskteknisk kvalitet

Trivsel for pasienter og ansatte var viktig under prosjekteringen av det nye sykehuset. Interiøret bærer preg av store vindusflater som gir mye dagslys. Det er dessuten gjennomtenkt, samstemt og variert fargebruk, materialer og overflater.

Lekerommet gir barna en pause og inviterer til lek og utfoldelse