Valaskjold omsorgssenter

Prosjektet ble vunnet i en begrenset arkitektkonkurranse. Senteret inneholder 48 omsorgsboliger og 32 sykehjemsplasser, fordelt på 4 sengeavsnitt, med tilhørende støttefunksjoner og fellesareal. Ambisjonene i prosjektet var blant annet å inkludere omkringliggende aktiviteter, deri blant barnehagen. Plassering på tomten og utformingen av senteret var viktige elementer for å lykkes. Prosjektet er ofte besøkt av andre kommuner for å se på løsninger som er valgt.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Sarpsborg kommune
 • Bruttoareal
  7 500 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 160 MNOK
 • Ferdigstilt
  2012

Prosjektet representerer et sammensatt og effektivt anlegg som gjennomføres innenfor rammen av god økonomi. Anlegget er oppdelt i to vinkelformede hovedvolumer, sykehjemmet med to etasjer og omsorgsboligene utformet over tre etasjer. Et mellomliggende bygningsvolum ivaretar anleggets fellesfasiliteter og knytter anleggene sammen. Oppdelingen i egne bygningsvolumer gir muligheter for i større grad å rendyrke beboergruppenes sosiale, pleiefaglige og bygningsfysiske behov.

Tilsvarende kan bygningsvolumer for fellesfasiliteter rendyrkes i forhold til de mer generelle krav disse funksjoner stiller. Anleggets kompakte utforming legger til rette for en økonomisk driftssituasjon innen rammen av et energieffektivt bygg.

«Vi gir beboerne en valgfrihet; noen vil ikke bare se på en fin utsikt, men også ta del i det livet som kommer på grendeplassen og i kantina her.»

Alle bygningselementer er nøye planlagt for å danne et helhetsbilde. Det er lagt vekt på kombinasjoner mellom harde og myke materialer, tegl og tre. Skjerming for vær og vind er prosjektert med enkle og effektive grep.