Bekkestua barneskole

Bekkestua barneskole er for 1-7 trinn, 4-parallell. Bygget er på ca 10.000 m2 og rommer ca. 860 elever. Generaliteten legger til rette for et fleksibelt skoleanlegg som kan endres i takt med fremtidens læreplaner og teknologiske utvikling. Anlegget er utformet innenfor klart definerte bygningsvolumer som beskriver logisk samlokaliserte aktivitetsområder. Skolen allerede høstet mange lovord fra brukerne og er et ettertraktet befaringsmål for andre kommuner som planlegger nye skoler.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Bærum kommune
 • Bruttoareal
  10 000 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 380 MNOK
 • Ferdigstilt
  2019

«Det er prosjektert tett med brukerne for å oppnå de beste tilpasningene for alle trinnene mht fordeling av uteområder og garderobeforhold.»

- Prosjektarkitekt, Bølgeblikk

Bygget er rektangulært utformet i fire etasjer med eget adskilt administrasjonsbygg. Sentralt i skolen er det åpnet opp for stort fellesrom som også benyttes som «gymsal» for de yngste. Småskolen (1‐4) er plassert som en egengruppe mellom etasjene en til fire og storskolen fordelt på samme måte på motsatt side av den sentrale midtre delen. Skolen inneholder også SFO, Vitensenter og mat‐LAB. Skolen er prosjektert som passivhus og er BREEAM sertifisert.

Materilalbruk og taktilitet er nøkkelord når barneskoler planlegges og prosjekteres i detalj. Kontraster i struktur og farger skaper spenning og harmoni.