Haugeåsen ungdomsskole

Haugeåsen ungdomsskole ligger på Rolvsøy i Fredrikstad. Skolen er bygd i 1969, men etter en brann i 1988 ble store deler av skolebygget gjenoppbygd. Skolen har i dag rundt 470 elever og nesten 60 ansatte. Bølgeblikk vant oppdraget med å prosjektere påbygg til den eksisterende skolen. Påbygget skulle inneholde lærerarbeidsplasser og administrative funksjoner pga utvidet behov. Kombinasjonen av form og materialbruk ble med enkle grep et vellykket arkitektonisk tilskudd til eksisterende skole.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Fredrikstad kommune
 • Bruttoareal
  2 000 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 20 MNOK
 • Ferdigstilt
  2019

Det nye påbygget ble utformet på den en etasjes vaktmesterboligen og fundamentert med egne søyler for bæring og ble koblet til den eksisterende skolen med egen bro. Med dette som utgangspunkt sto arkitekten friere til utformingen av påbygget som til slutt ble en frigjort form, men godt forankret i eksisterende skole.

Eksisterende skole ble også rehabilitert med nye klasserom og grupperom, bibliotek, auditorium og personalrom.

Former og materialer kommuniserer med omgivelsene.
caption

«En enkel form kan med fordel understrekes med riktig materialbruk og kombinasjoner.»