Lørenskog turnhall

Kjennhallen ble ferdigstilt i 2007 og har i ettertid fått behov for utvidelse i forbindelse med turnhallen. Kjennhallen er en flott utformet sportshall med mange formale og estetiske kvaliteter. Vi fikk gode spillerom for å finne de best egnete materialene og det beste formale uttrykket på tilbygget som kunne skape en spenning mellom de to bygningsformene,
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Lørenskog kommune
 • Bruttoareal
  2 500 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 50 MNOK
 • Ferdigstilt
  2016

Vi valgte å gi hallen sitt eget klart definerte utrykk, med ytterkledning som tar opp i seg bølgene fra betongveggene i Kjennhallens gavlvegger og i vinduene benytte Aerogel som har tet nærmest tilsvarende utseende som kanalplasten som også er benyttet i Kjennhallens gavlvegger. For å understreke hallenes sambruk valgte vi å forlenge Kjennhallens østfasade i sink til å gripe fast i volumet på tilbygget. Ved å la disse byggene overlappe hverandre understrekes byggenes klare differensierte former og deres arkitektoniske kvaliteter.

«Et vellykket prosjekt med godt samarbeid mellom byggherre, entreprenør og rådgivere. Form og funksjon forenes i en flott kontrast til hovedhallen.»

Enkle komposisjoner med trematerialer skaper en god visuell og akustisk effekt.