Biri omsorgssenter

Bølgeblikk arkitekter vant designkonkurransen om Biri omsorgsenter i samarbeid med Topic Architecture og Betonmast entreprenører. Omsorgssenteret på Biri er et sammenhengende og lett identifiserbart bygningsvolum med stedstilpasset karakter. Kafébygget, eller Storstuen, står sentralt i bygget og er en invitasjon til befolkningen på Biri om å komme på besøk. Et sentralt og samlende fellesrom er Biris nye møtested.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Gjøvik kommune
 • Bruttoareal
  5 500 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 190 MNOK
 • Ferdigstilt
  2020

Det arkitektoniske konseptet er utarbeidet med et ønske om å skape en hyggelig relasjon til nabobygningene. Det var dessuten viktig å utforme Storstuen til et flott rom der alle ønsker å være og unngå institusjonspreg.

Biri Omsorgssenter er et passivhus og ble prosjektert i massivtre. Energi og oppvarming skal være fonybar. Omsorgssenteret er på ca 5 500 m2 med 16 sykehjemsplasser og 16 plasser i bokollektiv tilpasset personer med demens. Disse er fordelt på fire enheter à 8 plasser. Videre består senteret av et offentlig areal bestående av vestibyle, kafé, trimrom, dagsenterlokaler, frisør og fotpleier samt møtelokaler. Komplekset huser også base for hjemmebaserte tjenester. Omsorgssenteret vil ha et personale fordelt på ca 120 personer, med heldøgns drift.

«Bare takkonstruksjonen i kafédelen er spektakulær. Det er et utfordrende bygg å jobbe med. Massivtre gjør også at det blir en triveligere byggeplass. Det har mye å si for arbeidsmiljøet også.»

Beboerne i det nye omsorgssenteret skal ha mulighet til å være en del av lokalsamfunnet og på den måten stimulere til kognitiv og fysisk aktivitet. Vi har lagt særlig vekt på gode boforhold, varierte og hyggelige uterom og muligheter til å være alene eller sammen med andre. Det er lagt opp til at trafikk og biler ikke skal sette preg på uterommene.

Utomhusplan som viser sansehagene, plassering og kobling mellom eksisterende og de nye byggene.