Edvardsløkka omsorgsboliger med dagaktivitetssenter

Designkonkurransen vant vi i samspill med Skanska entreprenører. Prosjektet ble et kompakt passivhus, prosjektert og bygget som plusshus i massivtre med fornybar energi og oppvarming. Edvardsløkka er i tillegg en viktig brikke i en lokal sentrumsutvikling på Raumyr ved Kongsberg. Prosjektet er svært arealeffektivt og har fått en urban karakter med atrium som, på en elegant måte, fordeler dagslyset til alle boenhetene med fellesrom. Atriet åpner seg opp mot et rolig skogholt mens i syd og nord er det planlagt fremtidige utbygginger av helsebygg. Prosjektet var opprinnelig på over 12 000 m2, men ble omprosjektert og justert ned pga kommunens midler.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Kongsberg kommune
 • Bruttoareal
  Opprinnelig 12 300 m², nedjustert til 6 500 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 200 MNOK
 • Ferdigstilt
  2021

Prosjektet består av 48 omsorgsboliger med dagaktivitetssenter. Det er i tillegg en tannlegeklinikk og nytt hovedkjøkken.  I tillegg til boenhetene, inneholder helsebygget fellesarealer, dagaktivitetssenter, arealer for ansatte og helsefaglige oppgaver. Bygget er sykehjemskvalitet i boligform, «det moderne sykehjem» innenfor Husbankens ramme for tilskudd.

De nye omsorgsboligene er bygget som plusshus. Viktige momenter vi da har vurdert er blant annet energiøkonomisk bygningskropp, bergvarme, vurderinger for mulig bruk av solfangere/solceller på tak, takutforming, materialbruk mv.

«Omsorgsboligene er plassert i en struktur som er svært arealeffektiv med en enkel og naturlig logistikk. Atriet er en tilpasset hage som gir fellesarealene en flott hage med masse dagslys og som forlenges, visuelt, ut i skogen.»

- En viktig brikke i den lokale sentrumsutviklingen på Raumyr ved Kongsberg

Kaja Dahl, prosjektarkitekt