Høvik skole

Barne- og ungdomsskolen ble vunnet i en designkonkurranse og fortsatte i et vellykket samspill med Hent og Rambøll. Skolen har vært gjenstand for mange befaringer fra andre kommuner og er et referanseprosjekt som ofte blir hentet frem. Skolen har romslige arealer selv om den er svært godt strukturert og med høye arkitektoniske kvaliteter. Det tette samspillet mellom rådgivere, entreprenører, brukere og byggherre var spesielt godt og en viktig suksessfaktor.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Lier kommune
 • Bruttoareal
  12 500 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 470 MNOK
 • Ferdigstilt
  2015

Skolen har 860 elever og 115 ansatte. Skolens ulike undervisningstrinn er utformet med fleksible undervisningsrom i to plan rundt et felles torg. I tilknytning til torget er det avsatt egne spesialundervisningsområder, herunder auditorier. Torget tenkes benyttet både som undervisningsområde og sosial arena for skolens ulike brukere. Etter skoletid kan torgarealet benyttes som et felles samlingspunkt for kommunens øvrige innbyggere etter behov.

Undervisningsområdenes utforming legger til rette for undervisning i små og store grupper – og man har bevisst unngått store, åpne basearealer. Lier kommune har hatt målsetning om å være en grønn kommune. Høvik Stoppen skoleanlegg er derfor et godt eksempel på miljøvennlig design hvor det er satt høye krav til miljøbevissthet. Dette gjelder både med hensyn til ressursbesparing og sunne materialvalg.

«Denne arbeidsformen har fremtiden for seg, men prosjektene må ha en viss størrelse. Men vi har greid å gjennomføre et samspillprosjekt der vi ikke bare har lykkes på både fremdrift og kvalitet, men også økonomisk.»

Treverk er brukt gjennomgående i interiøret for å skape en varm og trygg atmosfære