Lyngbakken bo- og behandlingssenter

Bølgeblikk vant designkonkurransen om å utforme bo- og behandlingssenteret for Skien kommune. Lyngbakken bo- og behandlingssenter er et moderne sykehjem med landets fremste velferdsteknologi. Sykehjemmet består av 64 rom fordelt på åtte enheter. Det er plass til åtte beboere i hver enhet. Sykehjemmet er 7000 m² og ligger på Nenset. Oppdraget gikk ut på å prosjektere nytt bo- og behandlingssenter og i tillegg utarbeide komplett regulering av planområdet. Planområdet har i tillegg til sykehjem også en fremtidig utbygging av skoleanlegg.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Porsgrunn kommune
 • Bruttoareal
  7 000 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 250 MNOK
 • Ferdigstilt
  2014

Senterets 64 senger er fordelt med fire bogrupper på bakkeplan og 4 bogrupper i 2 etasje. 2 og 2 bogrupper er organisert for nært samarbeid og har felles kjøkken. Prosjektets utgangspunkt var et behov for flere plasser for beboere med tungt pleiebehov – mange av brukerne tilhører gruppen med aldersdements, men ofte også øvrige diagnoser. Det er også tatt hensyn til samhandlingsreform og utvidet bruk av tekniske/digitale hjelpemidler. Kombinasjonen av dette bygget, velferdsteknologien og utemiljøet skaper helt nye muligheter og handlingsrom for beboere og personalet til å skape en trygg hverdag for beboere.

«Dette er en plattform der vi er langt framme og som er bygd for fremtiden.»

- Stein Kristiansen, prosjektleder for Skien kommune

Sykehjemmet vender, med kantinehagen, mot syd og med beboerhagene mot øst og vest. Dagslyset er viktig mot fellesarealene samtidig som balkonger gir tilstrekkelig skygge.