Jessheimklinikken DPS

AHUS hadde som målsetting å samlokalisere sine virksomheter i et nytt bygg. DPSen ligger i landlige omgivelser like øst for universitetssykehuset, Gystadmyra, der landskapet åpner seg opp med jorder og treklynger. Det psykiatriske senteret har fått harmonisk komposisjon i forhold til dets funksjon og omgivelser med en klar målsetting om god bakkekontakt, materialitet og dagslys for pasientene og personalet.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  AHUS HF
 • Bruttoareal
  4 000 m2
 • Prosjektkostnad
  Ca 105 MNOK
 • Ferdigstilt
  2008
Værhuden er utført med trekledning og horisontale spiler i Kebony. Farge og tekstur endres gradvis med årene og får et flott samspill med den grå teglen.

«Psykisk helsevern har strenge retningslinjer, men med de rette grepene kan arkitekturen formidle dette på en positiv måte, og som gir pasienter og personalet noe tilbake. Det er snakk om balanse mellom form og materialitet, trygghet og sikkerhet.»

Fleksibilitet, generalitet og sambruk har vært retningsgivende i utforming av etasjeplanene. Dette gir arealgevinster og brukselastisitet i forhold til avdelinger.

Omfatter blant annet voksenpsykiatrisk Poliklinikk (VOP), psykiatrisk døgnavdeling og dagavdeling. I tillegg er detfellesfunksjoner som hovedvestibyle, kantine og nødvendige driftstekniske funksjoner. I den grad det har vært hensiktsmessig, er disse tilpasset en videre utbygging