Modum ungdomsskole

Målet med prosjektet var å etablere en skole som skulle fungere i sambruk mellom skole og ungdomsklubb. Et slikt sambruk involverte flere etater og dermed også flere brukergrupper. Ungdomshuset var tenkt bygget som et tilbygg til skolen men hvor mesteparten av arealene skulle brukes av skolen på dagtid. Tilbygget skulle også inneholde arealer kun tiltenkt undervisning. Som en del av prosjektet ble også eksteriøret på den eksisterende skolen rehabilitert. Med vellykkete materialvalg og komposisjoner ble hele skolen fornyet.
 • Tiltakshaver
  Modum kommune
 • Bruttoareal
  5 500 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 70 MNOK
 • Ferdigstilt
  2008

Modum skole har 32 ansatte og 238 elever, fordelt på ni klasser. Eksisterende skole ble bygget i 1972 og bar preg av materialbruk som i dag ikke er godkjent. Skolen er i tre plan med innvendig gymnastikksal omkranset av klasserom og øvrige bruksrom. De fleste vindusåpninger ble forstørret og medførte til et flott og moderne fasadeuttrykk som kobler tilbygg og eksisterende skole sammen som en helhetlig bygningskropp.

«På dette prosjektet var brukermedvirkningen spesielt godt organisert og med en prosjektledelse som var lydhør for de utfordringene arkitekten støtet på underveis.»

Eksisterende struktur og logistikk ble utfordret med gymnastikksal i midten. Det ble gjennomført en rekke studier for å komme fram til en struktur og planløsning som alle involverte parter var fornøyd med. Gymnastikksalen skulle samtidig bli tilknyttet nytt tilbygg som skulle inneholde ungdomsklubb, discotek, kantine og vrimlehall. Skole på dagtid og ungdomshus på ettermiddag /kveld og som også skulle knytte seg til gymnastikksalen

Inngangspartiet til skolen er fremhevet og gjort innbydende med glassfasade og flott belysning om kvelden når ungdomsklubben tar i bruk samme arealene.