Tønsberg sykehus, Psykisk helsevern

Sykehuset i Vestfold tildelte CURA-gruppen (bestående av Bølgeblikk, Link og Henning Larsen) oppgaven med å optimalisere skisseprosjektet og utforme forprosjekt for nytt somatikkbygg og nytt psykisk helsevern ved Tønsberg Sykehus. Prosjekteringsgruppen, som også besto av Multiconsult, Hjellnes Consult og Erichsen & Horgen, jobbet i tett samspill med Tønsbergprosjektet som oppdragsgiver og Skanska AS på entreprenørsiden. Gjennom fremtidsrettede metoder og gjennomføringsmodeller som IPD (Integrated Project Delivery), VDC (Virtual Design and Construction), TVD (Target Value Design), LEAN og Open-BIM sikter Tønsbergprosjektet mot en gjennomføring 20% billigere og 50% raskere over bakken enn sammenlignbare prosjekter.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold
 • Bruttoareal
  Psykisk helsevern 11 000 m², Somtikkbygget 31 000 m², Totalt 42 000 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 3,2 MRD
 • Ferdigstilt
  Psykisk helsevern 2019, Somatikkbygget 2021
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Torsdag 9. mai 2019 ble psykiatribygget overlevert til Sykehuset i Vestfold. Nybygget består av et kontor- og poliklinikkbygg for dagbehandling og et sengebygg som skal dekke behandlingstilbud for til sammen 50 pasienter. Psykiatribygget har en nydelig terapihage, takhage for alderspsykiatri og åpent atrium for pasientene. Sengebygget er et høysikkerhetsbygg med strenge krav til pasienters sikkerhet og trivsel. Det er lagt stor vekt på materialkombinasjoner og lysspill i fasaden. Tilbakemelding fra brukerne er svært gode og bygget har allerede vært et ettertraktet referansebygg for andre Helseforetak.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sikkerhet er en vesentlig del av prosjekteringen av psykiatri. Kombinasjonen av rasjonell materialbruk, farge og design har vært viktige elementer å bruke tid på i dette prosjektet.

Tønsbergprosjektet er et komplekst sykehusprosjekt med både somatikk- og psykiatrifunksjon. Prosjektet har høye ambisjoner om fremdrift, pris, kvalitet og miljø. I Tønsbergprosjektet stilles det store krav til effektiv fremdrift og kostnadsstyrt prosjektering (Target Value Design). Det nyttes VDC og BIM i stor utstrekning. Prosjektet bruker BIM til brukermedvirken og ICE-møte for prosjektering. Aktiviteter koordineres med Last Planner.

Prosjektet vant prisen «The buildingSMART International Awards» i 2017.

I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Dette prosjektet har i utstrakt grad tatt i bruk og utnyttet fordelene med buildingSMARTs formater, standarder og metodikk, og benyttet dem i en anselig antall prosjekter. Dette er en eksemplarisk måte å vise hvordan åpenBIM kan bevege byggenæringen fremover».

Alle beboerrom har integrerte møbler med høy kvalitet og tilpasset rommenes utforming.