Ullerud sykehjem

Oppdraget omfattet bofellesskap for 24 demente beboere, som en frittstående bygning i sammenheng med Ullerud Omsorgssenter. Bygningsanlegget er lokalisert ved enden av golfbanen der ”nedstigningen” til Drøbak begynner. Nybygget ble oppført rett vest for eksisterende omsorgsanlegg. På eiendommen står flere bygninger tilhørende gårdstunet til Ullerud gård i tillegg til trebygningen ved siden av den eldre murbygningen på Ullerud. Murbygningens eksteriør er fredet og har kun blitt rehabilitert innvendig.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Frogn kommune
 • Bruttoareal
  3 500 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 195 MNOK
 • Ferdigstilt
  2010

«Etter at bevaring av bebyggelse, hageanlegg og trevegetasjon ble lagt til grunn for utnyttelse av byggetomt, er det et viktig mål å føre nytt og gammelt sammen slik at helheten uttrykker respekt og tilpasning til den situasjonen som ønskes bevart.»

Prosjektet framstår som et rendyrket sykehjem og tilpasset denne driftsform. Det er imidlertid innarbeidet en fleksibilitet som er tilpasset beboere av ulike kategorier og med ulike pleiebehov. Derfor er 2 avdelinger, hver på 7 plasser, spesielt tilpasset demente beboere. 2 somatisk avdelinger, hver på 8 plasser, er utformet for heldøgns pleietrengende beboere, mens 1 avdeling på 5 plasser er utformet spesielt med tanke på pleietrengende beboere som det ikke er ønskelig å plassere på sykehjemmets øvrige avdelinger, for eks. yngre mennesker.

Skisse.

Det er lagt vekt på at korridorene skal ha rikelig tilgang på dagslys og være utformet med oppholdssoner for mindre sittegrupper og for øvrig gode forbindelser til fellesarealer og tilliggende utearealer. Demensavdelingene er utformet med ekstra rommelige gangarealer for bevegelse med tilkomst til balkonger og uteplasser.