Nye Rikshospitalet på Gaustad

Sammen med Multiconsult, LINK Arkitektur, Fabel Arkitekter og Erichsen & Horgen skal vi realisere nye Rikshospitalet på Gaustad. Vi er stolte av å være med i dette teamet! Når det står ferdig blir det nye sykehuset ikke bare et bygg, men fremtidsrettet og tilpasset moderne sykehusdrift! Forprosjektet er nå avlevert og ligger til behandling. For å se forprosjekt og lese mer om prosjektet og beslutningsgrunnlaget anbefaler vi å se Helse Sør-øst egnenettsider. Forprosjektrapport: https://helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-regionsykehus-pa-rikshospitalet/forprosjekt-for-nye-rikshospitalet https://helse-sorost.no/nyheter/ner-beslutning-om-byggestart-pa-nye-aker-og-nye-rikshospitalet

Rikshospitalet skal videreutvikles slik at regionale og nasjonale funksjoner samles i et regionsykehus, og med lokalsykehusfunksjoner for enkelte bydeler.

Videreutviklingen av Rikshospitalet er planlagt med et bruttoareal på ca. 140.000 m2, inklusive universitetsareal og erstatningsareal for bygg som rives.  Godkjent styringsramme for nytt sykehus er ca. 15,4 mrd. kroner.

BØLGEBLIKK har, gjennom Tønsberg sykehus, Nye Drammen sykehus og flere rammeavtaler med ulike Helseforetak i Norge, opparbeidet seg en unik kompetanse på sykehusprosjektering. Vi ser frem til et spennende og fruktbart samarbeid med våre samarbeidspartnere, byggherre, ansatte og brukere. Vi vil videreutvikle det underlaget som foreligger og stiller med våre fremste arkitekter på sykehusprosjektering for å levere et flott, moderne og funksjonelt sykehus.

Terje W Aaneland, daglig leder i BØLGEBLIKK.