Nye Rikshospitalet på Gaustad

Sammen med Multiconsult, LINK Arkitektur og Fabel Arkitekter skal vi realisere nye Rikshospitalet på Gaustad. Vi er stolte av å være med i dette kunnskapsrike teamet! Nye Rikshospitalet settes i drift i 2031 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse. Her skal vi samle regionale og nasjonale funksjoner og samtidig gi lokalsykehustilbud til om lag 200 000 innbyggere.
 • Tiltakshaver
  Helse Sør-Øst RHF
 • Bruttoareal
  140.000 m2
 • Prosjektkostnad
  30 MNOK
 • Ferdigstilt
  2031

Rikshospitalet skal videreutvikles slik at regionale og nasjonale funksjoner samles i et regionsykehus, og med lokalsykehusfunksjoner for enkelte bydeler.

Videreutviklingen av Rikshospitalet er planlagt med et bruttoareal på ca. 140.000 m2, inklusive universitetsareal og erstatningsareal for bygg som rives.

Konseptfasen for sykehuset ble gjennomført i 2018 – 2019.
Forprosjektet ble gjennomført i 2021-2022.
I 2023 startet detaljprosjekteringen.
Første spadetak ble tatt 12. juni 2024.

For å lese mer om prosjektet se Helse Sør-øst RHF og Oslo Universitetssykehus’ nettsider.

Bølgeblikk har, gjennom Tønsberg sykehus, Nye Drammen sykehus og flere rammeavtaler med ulike Helseforetak i Norge, opparbeidet seg en unik kompetanse på sykehusprosjektering. Vi ser frem til et spennende og fruktbart samarbeid med våre samarbeidspartnere, byggherre, ansatte og brukere. Vi vil videreutvikle det underlaget som foreligger og stiller med våre fremste arkitekter på sykehusprosjektering for å levere et flott, moderne og funksjonelt sykehus.

Terje W Aaneland, daglig leder i Bølgeblikk

Bølgeblikk spiller en sentral rolle i utformingen av det nye sykehuset, og har blant annet funksjonsansvar for følgende områder og avdelinger:

 • Døgnområder
 • Poliklinikk
 • Nyfødintensiv
 • Intensiv
 • Føde- og barsel

Videre er vi viktige bidragsytere på avdeling for bildediagnostikk, samt barnesykehuset.

Bølgeblikk bidrar også til utformingen av fasadene, som utformes i bronsefarget aluminium, tegl og lys aluminium.