Nye Rikshospitalet på Gaustad

Sammen med Multiconsult, LINK Arkitektur, Fabel Arkitekter og Erichsen & Horgen skal vi realisere nye Rikshospitalet på Gaustad. Vi er stolte av å være med i dette teamet! Når det står ferdig blir det nye sykehuset ikke bare et bygg, men fremtidsrettet og tilpasset moderne sykehusdrift! Fo...
Kontoret

Om oss

Bølgeblikk arkitekter ble etablert i 1982 og holder til ved Bislett i Oslo hvor vi teller 30 engasjerte medarbeidere.

Nye Drammen sykehus

Byggingen av nytt sykehus i Drammen er i full gang. Det nye sykehuset bygges på Brakerøya og vil erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Det vil være integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det skal også etableres strålete...
Flere prosjekter
Se alle prosjekter